Přestavbu zemědělské usedlosti na rodinný dům a ubytovací zařízezení realizovala třeboňská divize stavební společnosti Vidox. Součástí zakázky bylo o i připojení inženýských sítí, terénní úpravy, výstavba parkoviště, zpevněné plochy, hřiště a výkop jímky.


Projektant: atelier_LABOR13 s r.o.                  

Objednatel: MSL, s r.o.       

Realizováno: 2011–2012