Práce na základní technické vybavenosti v obci Nová Ves nad Lužnicí realizovala  třeboňská divize stavební společnosti Vidox v roce 2013. Součástí projektu byla výstavba vozovky z asfaltobetobetonu a výstavba chodníků ze zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev. Zároveň byly realizovány také odvody dešťové kanaliazce a stavba veřejného osvětlení.


Projektant: Ing. Josef Kotyza    

Objednatel: Obec Nová Ves nad Lužnicí      

Realizováno: 2013