Centrum dentální péče a inovací České Budějovice

Navržená stavba je tvořena dvěma prostupujícími se hmotami, které jsou barevně i materiálově odlišeny. Architektonický výraz i materiálové pojetí navrženého objektu moderně optimalizuje funkci a vizuální tvář.

Konstrukčně je objekt navržen jako stěnový systém příčnými vnitřními nosnými stěnami. Zastropení je navrženo filigránovými stropními deskami. Objekt má jedno nadzemní podlaží, část půdorysu je hmotově převýšena nad zbytkem. Zastřešení je navrženo plochou střechou v kombinaci s mírně šikmou fóliovou střechou ve sklonu 7,3 %.

Hlavním vstupem je přes zádveří přístupný foyer, který slouží jako recepce a čekárna. V objektu je umístěno několik oddělených ordinací, školicí místnost, toalety a potřebné zázemí pro zdravotnický personál.


Projektant: Brůha a Krampera, architekti spol. s.r.o.

Objednatel: Globau s. r.o.

Realizováno: 2015 - 2016

Čestné uznání PRESTA 2016